กรมอนามัย แนะนำ 7 วิธีดูแลรักษา “ตู้น้ำหยอดเหรียญ” ให้ผู้ประกอบการ – ผู้ดูแลช่วงแพร่ระบาด COVID-19 ลดโอกาสการติดเชื้อให้กับผู้บริโภค

ในช่วงที่สถานการณ์ของเชื้อ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่เช่นนี้ “ตู้น้ำหยอดเหรียญ” เป็นอีกสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีผู้บริโภคมาใช้บริการมากหน้าหลายตา และมีการสัมผัสค่อนข้างเยอะ เช่น ปุ่มกด บานประตู ฯลฯ เสี่ยงต่อการติดเชื้อกันได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาแนะนำ 7 วิธีการดูแล บำรุงรักษาตู้น้ำหยอดเหรียญในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ดูแลได้ทำความเข้าใจ พร้อมร่วมมือกันลดโอกาสการติดเชื้อให้กับผู้บริโภค

การดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรียญในช่วงการเกิด COVID-19

  1. ทำความสะอาดภายในตามปกติ : ให้ผู้ดูแลเข้มงวดในเรื่องของการทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ และก๊อกน้ำด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้แก่ คลอรีน 0.1% (1,000 ppm.) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 70%
  2. ทำความสะอาดภายนอกตามปกติ : ให้ผู้ดูแลเข้มงวดในเรื่องของการทำความสะอาดปุ่มกด และบานประตูช่องจ่ายน้ำด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ คลอรีน 0.1% (1,000 ppm.) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 70%
  3. ทำความสะอาดหลอดแสง UV : ให้ทำความสะอาดจากภายนอกโดยดึงคันชักถูหลอด UV ไปมา
  4. ดูแล บำรุงรักษา : ล้างและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  5. ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ตั้งตามปกติ : ให้ผู้ดูแลเข้มงวดโดยอย่าให้มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้ง หรือวางไว้บริเวณที่ตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ
  6. ควรจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ : ไว้สำหรับผู้มาใช้บริการได้เช็ดล้างมือก่อนกดน้ำ
  7. จัดทำเครื่องหมายกำหนดระยะห่าง : โดยให้ทำเครื่องหมายกำหนดระยะห่างของผู้มาใช้บริการให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

และทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำการดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรียญ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งผู้ประกอบการและผู้ดูจะใส่ใจ และเข้มงวดอย่างที่สุด เพื่อความปลอดภัย ลดโอกาสการติดเชื้อ แล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

ที่มา : https://www.js100.com/

312 Views
x
0
0 item
ตะกร้าสินค้า
Empty Cart