ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวอวยพรในพิธีมงคลสมรสของ ทพญ.วรนันต์ วนานันต์ และนายภาวิต หงสเวส

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกล่าวอวยพรในพิธีมงคลสมรสระหว่าง ทพญ.วรนันต์ วนานันต์ และนายภาวิต หงสเวส หลานชายของ ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ โดยงานได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องฉัตร บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

*****************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์ 062-7341267 และ 086-4978941

194 Views
x
0
0 item
ตะกร้าสินค้า
Empty Cart