ฝากข่าว PR ฟรี

ฝากข่าวออนไลน์ฟรี,ฝากข่าวฟรี,ฝากข่าว PR, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ฝากข่าว thetaradev.com ให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี thetaradev.com ยินดีเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป

*หมายเหตุ

1. การใส่รูปภาพประกอบข่าวนั้น ขอให้ Resize ภาพให้ได้ขนาดตามที่แจ้งไว้ คือ 768×428 pixel เพื่อความสวยงามของ

การแสดงผลในหน้าเว็บ กรณีที่ท่านใส่ภาพแนวตั้งขนาดใหญ่เกินกว่าที่ทางเว็บกำหนดไว้ ระบบจะตัดภาพอัตโนมัติ

ทำให้บางทีภาพข่าวตัดไม่สมประกอบ หรือไม่ได้สัดส่วนที่สวยงาม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ Resize ภาพข่าวด้วยนะคะ

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ของท่าน จะได้รับการตรวจสอบ ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ) และภายใน 48 ชั่วโมง (วันหยุด เสาร์-อาทิตย์)

3. ห้ามลงข่าวพาดพิงถึงบุคคลหรือองค์กรอื่น ที่จะทำให้เกิดความเสือมเสีย และเป็นคดีความฟ้องร้องกัน

4. หากท่านพบปัญหาในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หรือขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ กรุณาส่งอีเมลมาที่ panyapost12@gmail.com

***5. กรณีที่ท่านฝากข่าวผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือข่าวของท่าน
ทางเว็บไซต์ยังไม่มีนโยบายอัพข่าวขึ้นให้ค่ะ ท่านสามารถฝากข่าวได้เองในหน้าเว็บไซต์ ลิงก์นี้ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์