สวดมนต์ทำไมถึงได้บุญ?

สวัสดีครับ สืบเนื่องมาจากได้ไปอ่านกระทู้  Pantip.com กับกระทู้ที่มีตั้งกระทู้ว่า “ไม่เข้าใจ สวดมนต์แล้วดียังไง? ทำไมถึงได้บุญ?”  https://pantip.com/topic/33055011

โดยเจ้าของกระทู้มีความสงสัยในการ สวดมนต์ทำไมถึงได้บุญ? และมีความคิดเห็นจากสมาชิกหลาย ๆ คนเข้ามาอธิบาย ซึ่งอธิบายได้เห็นภาพและเข้าใจ thetaradev.com จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่ยังมีความสงสัย

สวดมนต์แล้วดียังไง? ฟังไม่ออกด้วยซ้ำ ไม่รู้คำแปล สวดๆไปก็ง่วง ไม่ได้มีสติเหมือนสวดให้จบๆ เพราะใครๆ ก็บอกว่าสวดมนต์แล้วดี ก็ทำกัน ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำไปเพราะสังคมพุทธบอกว่า “ทำแล้วดี”

สวดมนต์แล้วได้บุญ? อันนี้ยิ่งไม่เข้าใจ แค่สวดมนต์ดันได้บุญซะงั้น ทำดีสิถึงได้บุญ(จริงๆ อันนี้ ผมก็ไม่แน่ใจนัก เพราะคนทำชั่วเห็นได้ดีถมไป) แต่ผมยังเชื่อว่า ทำดีสักวันต้องได้ดี รอบๆตัวจะมีแต่คนดีๆเพราะเราหลีกเลี่ยงที่จะคบคนเลว คนรอบข้างก็จะทำดีกับเราเพราะเราทำดีกับเค้า…ด้วยใจ

thetaradev.com ขออธิบายตามความคิดเห็นของสมาชิกที่อธิบายไว้ แต่จะเกิดผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเพื่อน ๆ ลองนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงจะสามารถตอบคำถามกับตัวเองได้….————————
บุญคือกุศลกรรม การกระทำใดๆ ทางกาย วาจา ใจ ที่เป็นกุศล คือกุศลกรรม คือบุญ

การสวดมนต์ แม้ไม่เข้าใจภาษา ย่อมยังผลให้จิตมีสมาธิ ตั้งมั่น ไม่วอกแวก ไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนจิตใจ การกระทำเช่นนั้นถือเป็นการกล่อมเกลาจิตให้สงบ เยือกเย็น เบา สบาย จึงเป็นการทำบุญในรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกกันว่า สมถะภาวนา หรือภาษาชาวบ้านก็คือการทำสมาธินั่นเอง

แต่ถ้าสวดมนต์ไปด้วยเข้าใจความหมายไปด้วย ถ้าในบทสวดนั้นมีเรื่องการละวางกิเลส ว่าด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของกายใจ แล้วสามารถอบรมพิจารณาตามบทสวด ชำระจิตให้กิเลสภายในใจเบาบางลงได้ ตรงนั้นเรียกว่าการทำวิปัสสนาภาวนา

ทั้งสองส่วนนี้เป็นการอบรมชำระจิตให้บางเบาจากกิเลส ถือเป็นบุญขั้นสูงในพุทธศาสนา

————————
วิชชา ในศาสนาพุทธมีสองอย่าง สมถะ กับ วิปัสสนา  สมถะแปลว่าความสงบระงับ หมายถึงการทำใจให้เกิดความสงบระงับ เช่นการทำสมาธิ เมื่อใจเกิดความสงบระงับแล้วจึงเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาเพื่อกำจัดกิเลส กิเลสเบื้องต้นคือตัว ราคะ โทสะ โมหะ ที่อยู่ในใจเราทุกคน หากไม่เข้าหลักนี้แล้วกำจัดกิเลสไม่ได้ครับ เพราะใจยังไม่มีฤทธิ์หรือว่าพลังพอที่จะไปกำจัดกิเลส ตัวราคะ โทสะ โมหะ ( จัดเป็นกิเลสเบื้องต้น คือยังเป็นกิเลสชั้นหยาบ ยังมีกิเลสอย่างละเอียดขึ้นไปอีกหลายตัว ) การสวดมนต์เป็นเพียงอุปการะให้ใจสงบได้นิดหน่อยยังไม่ถึงขั้นสมถะคือใจยังไม่เกิดความสงบระงับ และเมื่อสมถะยังไม่ได้ ก็ยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ เมื่อวิปัสสนาไม่ได้ ก็กำจัดกิเลสไม่ได้ กิเลสก็ยังอยู่กับเราครบถ้วนเหมือนเดิม หรือไม่ก็เจริญขึ้นงอกงามขึ้นกว่าเดิม แต่ทั้งนี้เราต้องพิจารณาในเรื่องลักษณะนิสัย ( บาลีเรียก ” วาสนา ” ) ด้วย มันเป็นเรื่องยากที่จะแก้นิสัยหรือวาสนาที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติมา

” สวดมนต์แล้วดีอย่างไร “ ตอบ การสวดมนต์ถือเป็นพุทธานุสติ คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงคำสอนของพระองค์ ( ทาน ศีล ภาวนา ) เป็นธรรมฝ่ายกุศล เป็นอุปการะให้ใจสงบ โดยเราควรรู้ความหมายในแต่ละบทสวดด้วยเราจึงจะน้อมใจตามได้ เช่น บทพาหุง ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเป็นต้น แล้วเราก็พยายามดำเนินตามรอยของพระพุทธองค์ต่อไป ไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องแปลได้ทุกคำ

” สวดมนต์แล้วได้บุญ ? “ ตอบ บุญเกิดได้จากการปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ หนึ่งในสิบนั้นคือบุญที่เกิดจากการแสดงธรรม การสวดมนต์เป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นได้ฟังหรือตัวเราเองได้นำธรรมนั้นไปปฎิบัติต่อไป

CR.www.pantip.com

502 Views

Related posts