หลักสูตร “สุดยอดบัตเลอร์ (Butler) มือโปร” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

บัตเลอร์ (Butler) คืออาชีพหนึ่งที่ให้บริการแขกด้วยบริการเหนือระดับกับบริการแบบเฉพาะบุคคล
ฟังจากชื่อและหน้าที่ โดยสรุปอาจฟังดูไม่คุ้นเคย เพราะในประเทศไทยมีบัตเลอร์ (Butler) เฉพาะในโรงแรมห้าดาวและเฉพาะในห้องสวีตเท่านั้น แต่ตั้งแต่นี้ไป อาชีพบัตเลอร์ (Butler) จะเป็นที่รู้จักและมีคนประกอบอาชีพนี้มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในระดับกี่ดาว หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้ท่านบริการลูกค้าได้แบบโรงแรม 5 ดาวระดับโลก
เพิ่มความพึงพอใจให้แขกที่มาเข้าพักอย่างที่สุด เพิ่มจำนวนลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้ท่านอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการโดยตรง จึงได้จัดหลักสูตร “สุดยอดบัตเลอร์ (Butler) มือโปร” นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วยการตอบคำถามที่ว่า 1. ทำไมโรงแรม 5 ดาวระดับโลกถึงต้องมีบัตเลอร์ (Butler) 2. บัตเลอร์ (Butler) มีความสำคัญอย่างไร 3. บัตเลอร์ (Butler) สามารถสร้างความประทับใจให้แขกที่มาใช้บริการอย่างไร 4. บัตเลอร์ (Butler) สามารถสร้างชื่อเสียง และเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมอย่างไร 5. บัตเลอร์ (Butler) สามารถสร้างความโดดเด่นและความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้อย่างไร 6. โรงแรม 5 ดาว ในปัจจุบันยังจำเป็นต้องมี Butler หรือไม่ 6. โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ไม่มีบริการบัตเลอร์ (Butler) สามารถฝึกพนักงานที่มีอยู่ให้เป็น Butler หรือบริการแบบ Butler ได้อย่างไร 7. โรงแรมที่อยู่ในระดับไม่ถึง 5 ดาวแต่ต้องการบริการลูกค้าแบบ 5 ดาว สามารถทำได้อย่างไร โดยแทบไม่มีต้นทุนเพิ่ม และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมายครอบคลุม โดยหลักสูตรนี้ถูกจัดทำขึ้นด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น และสามารถตอบโจทย์ท่านได้
หลักสูตรนี่เหมาะสำหรับ ผู้บริหารโรงแรมและเจ้าของโรงแรมที่ต้องการทราบเคล็ดลับการบริการลูกค้าในระดับ 5 ดาวของโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อนำไปใช้ในการบริหารพัฒนาพนักงานของท่าน หัวหน้าแผนกและพนักงานระดับปฏิบัติการผู้ให้บริการกับแขกที่มาใช้บริการโรงแรมโดยตรง เพื่อนำไปสร้างความประทับใจสูงสุดแบบเหนือความคาดหมายให้กับแขก หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาความรู้และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอดีตบัตเลอร์ (Butler) มือหนึ่งของเมืองไทยที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว คุณสุธน ธิใจ เจ้าของรางวัล Outstanding Butler Service Award of the Mandarin Oriental Worldwide Year 2000 ประสบการณ์บัตเลอร์ในโรงแรม 5 ดาวระดับโลก เคยให้บริการแขก VVIP ระดัับโลกมาแล้วกว่า 20 ปี อดีตบัตเลอร์ดีเด่นและครูฝึกบัตเลอร์ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพและ ผู้จัดการบัตเลอร์ โรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพ
หลักสูตร “สุดยอดบัตเลอร์ (Butler) มือโปร” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 3 วัน คือระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 14,900 บาทต่อท่าน www.dtc.ac.th
หมายเหตุ: ราคานี้พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th

452 Views