hearLIFE Thailand ร่วมแสดงความยินดีกับ รพ.บำรุงราษฎร์ ในวันเปิดแผนกใหม่

ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด (hearLIFE Thailand) ได้เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์ และคณะแพทย์จากทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์การรักษาด้านการได้ยินและการทรงตัว ซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และดูแลตลอดจนถึงการฟื้นฟูเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรง พร้อมยังมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ครบครันทันสมัยอีกด้วย โดยศูนย์การได้ยินและการทรงตัวจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน ศูนย์การได้ยินและการทรงตัวตั้งอยู่ที่ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12

โดยคุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการบริษัทเฮียร์ไลฟ์ จำกัด และยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารเมดเอลกลุ่มประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ได้ร่วมพูดคุยกับ ศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์ , คุณคนึงนิจ ลีห์เสถียร และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการในเรื่องการได้ยินและการทรงตัว รวมไปถึงการปรึษาถึงปัญหาการได้ยินและการหาแนวทางในการช่วยรักษาผู้ที่เข้ารับการรักษาเพื่อให้กลับมารับฟังเสียงได้อีกครั้ง โดยทั้งนี้เฮียร์ไลฟ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น และทำให้สังคมของเรามีความสุข และน่าอยู่ขึ้นต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียด และข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.hearlife.co.th และหากมีคำถาม ข้อสงสัย หรือความสนใจในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆของเมดเอล และเฮียร์ไลฟ์ สามารถสอบถามได้ทางไลน์ @hearlifeTH หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411

18 Views

Related posts