โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเป็นการลด…

Read More

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Storke) เป็นสาเหตุหลักในการเกิด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และพบได้ในผู้สูงวัย โ…

Read More

โรงพยาบาลหัวเฉียว แนะ.. ปัญหาดวงตา 5 ต. 2 จ. ในวัยสูงอายุ

โรงพยาบาลหัวเฉียว แนะ “ดวงตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ควรละเลย เพื่อที่จะไ…

Read More

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยไม่ใช่…

Read More

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอมอบชุดตรวจสุขภาพเนื่องในวันแม่ Happy Healthy Mom

เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดชุดตรวจสุขภาพ Happy Healthy Mom เพื่อมอบเ…

Read More

ผู้มีจิตกุศล มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานบริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบเง…

Read More