TK Park นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ในสังคม

ในปีนี้ ประเทศไทยได้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของปร…

Read More

TK Park ชวนมาส่องภาษาผ่านวรรณคดีไทยในมุมมองใหม่

TK Park ขอเชิญชวนมาเฉลิมฉลองวันภาษาไทยแห่งชาติ และพิสูจน์ความสนุกของวรรณคดีไทย ด้วยการเปิด…

Read More

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงาน…

Read More

มีไอเดียอย่าเก็บไว้ TK Park ชวนสร้างแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับทุนสนับสนุน

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับ STRN Citizen Lab ห้องปฏิบัติการประชาชน รับสมัครผู้…

Read More