TOA ถอดรหัสเทรนด์สีใหม่ ปี 64 เพื่อที่อยู่อาศัยในยุค New Normal

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ล่าสุด ได้ถอดรหัสเทรนด์สีใหม่ ประจำปี 2564 ตอบรับกับสไตล์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในยุค New Normal ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 10 สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังของไทย

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่ยุคการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal จนกระทั่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ใช้ชีวิตของผู้คน ทั้งกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ และกิจวัตรในพื้นที่ส่วนตัว

“สี” จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุค New Normal ผู้คนมักใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านที่พักอาศัยมากขึ้น TOA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสีสันและการออกแบบสี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำสีสัน มาช่วยเติมเต็มพื้นที่ความสุข สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับที่อยู่อาศัยตามสไตล์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ และนี่จึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าท้าย ภายใต้แนวคิด “TOA COLOR DECODING TRENDS 2021 – ถอดรหัสเทรนด์สีแห่งปี 2564” เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ติดตามเทรนด์สีใหม่ ปี 2564 ได้ที่ www.toagroup.com

192 Views

Related posts